вівторок, 16 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання! 20 грудня!

Для групи 69т
 ЗАВДАННЯ
1.ПЕРЕГЛЯНУТИ КОНСПЕКТ З ДАНОЇ ТЕМИ.
2.ПІДГОТУВАТИСЯ ДО  ФРОНТАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ.

Формування фенотипу - генетично визначений процес, який залежить від умов середовища життя. Особливості фенотипу визначають взаємодія алельних (повне та неповне домінування, проміжний характер успад­кування) та неалельних (епістаз, комплементарність, полімерія) генів та їхня множинна дія.

Чи впливає на формування фенотипу людини позаядерна спад­ковість?

Як ви пам’ятаєте, мітохондрії мають власний спадковий матеріал - кільцеву молекулу ДНК. Оскільки сперматозоїди не передають своїх мітохондрій при заплідненні, то до зиготи мітохондрії потрапляють з цитоплазмою яйцеклітини. Отже, ознаки, закодовані в генах мітохондрій, можуть проявитись у фенотипах особин обох статей, однак успад­ковуються по материнській лінії. До таких ознак належать втрата зору у центральній частині зорового поля або утворення доброякісної пухлини нирок.

Як фактори навколишнього середовища впливають на формування Фенотипу людини?

Дані щодо впливу умов довкілля на організм отримують, застосовуючи близнюковий метод досліджень. Оскільки генотипи однояйцевих близ­нюків однакові, то розбіжності в їхніх фенотипах будуть спричинені виключно впливом факторів середовища життя. Це дає можливість з ясувати, формування яких саме ознак визначає генотип, а на які з них впливають  умови середовища життя (табл. 16.1).
Відсотки збігу певних ознак однояйцевих близнюків
Ознака
Збіг, %
Група крові
100
Колір очей
99
Колір волосся
89
Розумова відсталість
97
Епілепсія
72
Туберкульоз
56
Заяча губа
42
Шизофренія
46
Бронхіальна астма
92
Цукровий діабет
56
Гіперфункція щитоподібної залози
47
Псоріаз
61
Кір
97

У деяких випадках певні алелі визначають не варіант ознаки, а схиль­ність до її прояву (наприклад, може передаватись у спадок схильність до ожиріння або цукрового діабету). При цьому ймовірність прояву того чи іншого варіанта ознаки залежить від різних чинників: статі, способу життя (наприклад, людям, схильним до ожиріння, необхідно вести активний спосіб життя, щоб уникнути цієї вади), дієти (людям зі схиль­ністю до цукрового діабету слід обмежувати вживання продуктів, що міс­тять глюкозу).
Запам’ятайте: умови життя можуть як знижувати, так і підвищувати
ризик прояву у фенотипі певних вад або хвороб.

10 коментарів: