вівторок, 16 грудня 2014 р.

четвер, 11 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання!!!13 грудня

1. Множинний алелізм
ü  Розповідь учителя про відносність понять «домінантні та рецесивні гени», про порушення закономірностей, установлених Менделем, та про явище множинного алелізму (визначення учні записують у зошит)
Як наслідок множинного алелізму, взаємодія алельних генів не зводиться тільки до повного домінування, існують також інші типи взаємодії генів.
На сьогодні відомо, що існують гени, які мають не два, а більшу кількість алелів. Наприклад, у мухи дрозофіли ген забарвлення очей має 12 алелів: червоне, коралове, вишневе, абрикосове й т. д. аж до білого. Наявність у гена великої кількості алелів називають множинним алелізмом. Він є наслідком виникнення кількох мутацій одного й того самого гена.
Увага: у соматичних клітинах може бути тільки два алелі одного гена, у гаметах, згідно із законом чистоти гамет, відповідно, тільки один алель, а в популяції може бути кілька різних алелів одного гена.

четвер, 4 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання! 6 грудня!

Для групи 33 е

Гістотехнології

Гістотехнології – вирощування за допомогою методу культури тканин різних тканин, а інколи і цілих органів. їх можна вирощувати, використовуючи ембріональні клітини або клітини хворої людини, для лікування якої вони потрібні. Умови вирощування дуже складні, бо тканина – це система, яка складається з багатьох клітин і позаклітинної речовини.

Дистанційне навчання! 6 грудня!

Для групи 2 опр

Явище зчепленого успадкування
1.   Г. Мендель обрав горох об’єктом своїх досліджень за такими ознаками:
А перехреснозапильний, самозапильний
Б однолітник, багатолітник
В наявність контрастних ознак або згладжених ознак