четвер, 11 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання!!!13 грудня

1. Множинний алелізм
ü  Розповідь учителя про відносність понять «домінантні та рецесивні гени», про порушення закономірностей, установлених Менделем, та про явище множинного алелізму (визначення учні записують у зошит)
Як наслідок множинного алелізму, взаємодія алельних генів не зводиться тільки до повного домінування, існують також інші типи взаємодії генів.
На сьогодні відомо, що існують гени, які мають не два, а більшу кількість алелів. Наприклад, у мухи дрозофіли ген забарвлення очей має 12 алелів: червоне, коралове, вишневе, абрикосове й т. д. аж до білого. Наявність у гена великої кількості алелів називають множинним алелізмом. Він є наслідком виникнення кількох мутацій одного й того самого гена.
Увага: у соматичних клітинах може бути тільки два алелі одного гена, у гаметах, згідно із законом чистоти гамет, відповідно, тільки один алель, а в популяції може бути кілька різних алелів одного гена.

Множинний алелізм — це наявність у популяції більше двох алелів даного гена. У популяції наявні не два алельні гени, а кілька. Виникають у результаті різних мутацій одного локусу. Гени множинних алелів взаємодіють між собою різним чином.
У популяціях як гаплоїдних, так і диплоїдних організмів зазвичай існує безліч алелів, для кожного гена. Це випливає зі складної структури гена — заміна кожного з нуклеотидів або інші мутації призводять до появи нових алелів. Очевидно, лише в дуже рідкісних випадках будь-яка мутація настільки сильно впливає на роботу гена, а ген виявляється настільки важливим, що всі його мутації призводять до загибелі носіїв. Так, для добре вивчених у людини глобінових генів відомо кілька сотень алелів, лише близько десятка з них призводять до серйозних патологій.
Приклад — тричленна серія алелів, що визначає колір шерсті в котів. Чорний колір шерсті B домінує над шоколадним b, що, у свою чергу, домінує над світло-коричневим b1. (B>b>b1).
2. Взаємодія алельних генів
ü  Складання схеми на дошці й у зошитах
Типи алельних взаємодій

Повне домінування
Неповне домінування
Наддомінування
Кодомінування

Повне домінування — взаємодія двох алелів одного гена, коли домінантний алель повністю виключає прояв дії другого алеля. У фенотипі наявна тільки та ознака, що зумовлена домінантним алелем.
Неповне домінування — домінантний алель у гетерозиготному стані не повністю пригнічує дію рецесивного алеля. Гетерозиготи мають проміжний характер ознаки.

Деякі протилежні ознаки перебувають не у відношенні повного домінування (коли одна завжди пригнічує іншу в гетерозиготних особин), а у відношенні неповного домінування. Наприклад, при схрещуванні чистих ліній ротиків з пурпуровими й білими квітками особини першого покоління мають рожеві квітки. При схрещуванні чистих ліній андалузьких курей чорного й білого кольору в першому поколінні народжуються кури сірого кольору. При неповному домінуванні гетерозиготи мають ознаки, проміжні між ознаками рецесивної та домінантної гомозигот.
1. Виконайте завдання!
Установіть відповідність між поняттям та його характеристикою.
Поняття
Ключові слова
1    Закон однаковості
А   Основоположник Г. Мендель
2    Чисті лінії
Б    У F1 всі однакові
3    Алельні гени
В   Проявляється в гібридів
4    Закон чистоти гамет
Г    Отримують від батьків
5    Гомозигота
Д   У F100 однаково червоні
6    Спадковість
Е    Генотип гібрида
7    Розщеплення
Є   Однакові локуси хромосом
8    Домінантна ознака
Ж   Співвідношення в F2 1 : 2 : 1
9    Гетерозигота
З    Однакові алелі
10  Генетика
И   Від кожної пари по одному
3 коментарі: