четвер, 4 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання! 6 грудня!

Для групи 2 опр

Явище зчепленого успадкування
1.   Г. Мендель обрав горох об’єктом своїх досліджень за такими ознаками:
А перехреснозапильний, самозапильний
Б однолітник, багатолітник
В наявність контрастних ознак або згладжених ознак


2.   Число альтернативних ознак, що беруть до уваги при моногібридному схрещуванні:
А одна
Б дві
В три
Г чотири й більше
3.   Домінантні й рецесивні ознаки виокремлюють у випадку:
А подібності
Б контрастності
В неодночасності прояву
4.   Як називають ознаки гібрида, що проявляються в першому поколінні:
А домінантні
Б рецесивні
5.   Назва зиготи, з якої розвиваються гібриди першого покоління:
А гомозигота
Б гетерозигота
6.   У гібридів першого покоління утворюються гамети:
А гібридні
Б негібридні (чисті)
7.   Спосіб запилення, який використовував Г. Мендель для отримання гібридів другого покоління:
А перехресне
Б штучне
В самозапилення
8.   Які ознаки є парними:
А жовтий і зелений колір
Б жовтий колір і гладенька поверхня
В гладенька й зморшкувата поверхня
9.   При дигібридному схрещуванні гени парних ознак розташовані:
А в одній хромосомі
Б різних хромосомах
10. Алельні гени розташовані:
А в одній хромосомі
Б різних хромосомах
11. При мейозі алельні гени розподіляються таким чином:
А потрапляють в одну клітину
Б потрапляють в різні клітини
12. Гени парних ознак з’являються у клітинах таким чином:
А формуються з батьківських гамет
Б переходять у спадок


В поєднуються випадково
Завдання:
1. Виконайте тестові завдання.
2.Приготуйтесь до фронтального опитування.

10 коментарів: