середа, 28 січня 2015 р.

Дистанційне навчання! 31 січня

Для групи 2опр
Генетичні основи селекції організмів
Завдання
1.Перегляньте короткий конспект уроку.
2.Виконайте тести,що додаються.
3.В робочому зошиті запишіть пропущене в біологічному диктанті.Селекція — наука про методи створення нових та вдосконалення вже існуючих штамів мікроорганізмів, сортів рослин та порід тварин з цінними ознаками та властивостями.

В основі селекції лежать спадкова мінливість організмів та штучний добір.
У процесі розвитку цивілізації людство часто вдавалося до селекції, не маючи підґрунтя у вигляді необхідних теоретичних знань. Наприклад, для висаджування відбиралося лише найкраще насіння. Таким чином людина несвідомо покращувала корисні характеристики важливих для господарства організмів.
Для проведення селекції людина створює штучні популяції організмів, що мають спільні корисні ознаки. Такі популяції у роли називаються сортами, у тварин — породами. Клон клітини мікроорганізмів, що володіє певними властивостями, називається штамом.
Сорти, породи і штами не здатні до ефективного існування в дикій природі, їх підтримує людина. При втраті такої підтримки ці штучні популяції можуть втрачати свої корисні властивості.
Методи селекції
Штучний добір — історично перший метод селекції. Він полягає у відборі особин, що володіють потрібними людині властивостями і подальшому розмноженні цих особин. Таким чином з покоління в покоління корисні властивості проявляються яскравіше і вдосконалюються.
На початку розвитку людства селекція відбувалася в основному у формі несвідомого добору. Сучасна селекція оперуєметодичним добором — селекцією організмів з метою отримання заздалегідь запланованого результату.
Існує декілька форм штучного добору. Масовий добір — процес відбирання цілих груп організмів з потрібними властивостями. Основним недоліком цього методу є неможливість виключення впливу модифікаційної мінливості на формування ознак фенотипу. Окрім цього, подібні фенотипово особини можуть суттєво різнитися між собою за генотипом. Це дозволяє швидко вивести породу або сорт за рахунок високої кількості гетерозигот у потомстві від ряду перших схрещувань. Генетична різноманітність особин при масовому доборі залишається доволі високою.
При індивідуальному доборі здійснюється відбір не цілих груп, а конкретних особин з потрібною ознакою. Це дозволяє виключити вплив модифікаційної мінливості. Аналізуючи потомство кожної особини окремо, можна з більшою точністю визначити, є певна ознака результатом реалізації генотипу чи на її формування вплинули умови, не пов’язані із спадковістю. Індивідуальний добір застосовують для отримання чистих ліній організмів.
Штучний добір також поділяють за способом відбору носіїв ознак. При негативному доборі усуваються особини з небажаними ознаками, при позитивному — виділяються особини з бажаними. Модальний добір спрямований на підтримання на сталому рівні корисних характеристик породи або сорту.

Біологічний диктант
Допишіть пропущені слова:
 1. Породою тварин називають сукупність ___________________________.
 2. Чиста культура мікроорганізмів називається_______________________.
 3. Особливе значення для успіху селекційної роботи має ______________
вихідного матеріалу.
 1. Основними методами селекції є _________________________________.
 2. Дарвін припустив, що на початкових етапах створення культурних форм діяв _________________________________.
 3.  Центри походження і різноманітності культурних рослин досліджував________________________________.
 4.  Перші спроби введення в культуру рослин і приручення тварин здійснено ще _______________________________.
 5. Предком великої рогатої худоби був____________________________.
 6. Предками свійської вівці були дикі види _________________________.
 7.  Теорію штучного добору створив видатний англійський учений________________________________
Тести
Вкажіть правильну відповідь:
1.Вкажіть назву чистої культури мікроорганізмів:
А) сорт;                        Б) порода;
В) штам.
2. Вкажіть прізвище вченого, який створив теорію штучного добору:
А) Вавилов;                  Б) Вейсман;
В) Дарвін;                    Г) Морган.
3. Визначте один із різновидів штучного добору:
А) свідомий;                 Б) плановий;
В) природний;             Г) груповий.
4. Вкажіть умову ефективності штучного добору:
А) підбір однакових видів організмів;
Б) різноманіття вихідного матеріалу;
В) незначна різноманітність вихідного матеріалу;
Г) мала кількість плідників.
5. Виберіть ознаку, яку використовують при масовому доборі:
А) генотип;                   Б) гомозиготні особини;
В) фенотип;                  Г) гетерозиготні особини.
6. Вкажіть прізвище вченого, який проводив дослід із квасолею:
А) де Фріз;                   Б) Іоганнсен;
В) Мендель;                 Г) Морган.
7. Встановіть відповідність між формами штучного добору та їх визначеннями:
А) несвідомий;             Б) індивідуальний ;
В) плановий;                Г) масовий.
1) спеціально підбирали батьківські пари;
2) відбирали особин з особливостями фенотипу;
3) відбирали плідників, на підставі вивчення їхнього фенотипу і генотипу.
8. Встановіть відповідність між сучасними видами і їхніми предками:
А) свійський собака;                       Б) корова ;
В) голуб;                                         Г) кінь.
1) скельний голуб;                          2) тарпан;
3) тур;                                             4) вовк;
5) дикий голуб;                               5) муфлон.
9. Встановіть відповідність між рослинами та центрами походження:
А) рис;                                             Б) соя ;
В) горох;                                         Г) цукровий буряк.
1) Східноазіатський;                       2) Середземноморський;
3) Південноазіатський тропічний; 4) Південно-Західноазіатський.
10. Встановіть відповідність між тваринами і роками їх приручення:
А) собака;                                       Б) вівця ;
В) кішка;                                         Г) кабан.
1) 5-9 тис років;                              2) 10-15 років;
3) 8-10 тис. років;                           3) 5 тис. років.

18 коментарів:

 1. Проглянула )
  Опередила 31 січня ;)

  ВідповістиВидалити
 2. А можно на распечатаных листочках?

  ВідповістиВидалити